Tống biệt hành

Posted: 05/02/2013 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Thâm Tâm, Thơ, Trầm Tử Thiêng

 
Thơ: Thâm Tâm
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.