Ngày 5 tháng 1 năm 2013

Posted: 05/02/2013 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

survivors

Đời sống vẽ lại như bức tranh
từ cao
hàng hàng lớp lớp thần thánh đái
thánh ông ngồi
thần bà đứng
nước như mưa
như suối như sông
về đại dương.

Người lớn, trẻ con tưng bừng bơi lội
lặn
ngụp
bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa, bơi nghiêng, bơi sải
bơi khỏe, bơi bệnh, bơi thoải mái, bơi dồn nén, bơi buồn rầu

Làm sao bơi cao?          – Dô ta.
Làm sao bơi nhanh?      – Dô ta.
Bắt chân phía trước.     – Dô ta.
Đạp kẻ phía sau.           – Dô ta.
Vừa bơi vừa cầu.          – Dô ta.
Không biết về đâu?       – Dô tà, dô tà, là hò dô ta. Dô ta.

Ai đái / ra sóng thần?     – Hò dô ta.
Ai đái / ra động đất?      – Hò dô ta.
Ai đái / ra thiên tai?       – Hò dô ta.
Ai đái / ra thảm họa?      – Hò dô ta.
Dô tà, dô tà, là hò dô ta, Dô ta.

Người chết trôi chốn nào?
chìm xuống đáy biển?
tan thành bùn đất?
hay bốc hơi lên trời?
gia nhập kẻ đang đái?

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.