Mưa trên thành phố cũ

Posted: 13/01/2016 in Âm Nhạc, Hoàng Quốc Bảo, Khánh Ly, Thơ, Đào Trường Phúc

Hoàng Quốc Bảo

dinhcuong_thieunudalat
Thiếu nữ Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Đào Trường Phúc; Nhạc: Hoàng Quốc Bảo; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Nguồn: Bản ký âm do tác giả gửi; âm bản mp3 tải xuống từ trang Nhạc Xưa

Đã đóng bình luận.