Niệm khúc hoa vàng

Posted: 01/02/2017 in Âm Nhạc, Hà Thúc Sinh, Khánh Ly

Hà Thúc Sinh

thieu_nu_cam_hoa

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Trình bày: Khánh Ly
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.