Chăn vịt phương Nam

Posted: 23/04/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Khánh Ly, Mường Mán, Thơ

Châu Đình An

chan_vit

Thơ: Mường Mán; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Khánh Ly & Châu Đình An
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.