Archive for the ‘Tôn Nữ Đồng Khánh’ Category

Phạm Nhuận

rong_reu_3

Nhạc: Tôn Nữ Đồng Khánh; Tiếng hát: Khánh Ly

Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
(more…)