Tặng bạn nhậu thịt chó

Posted: 03/08/2012 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

Quán thấp
Bàn thấp
Ghế thấp
Tường ám đen
Đám đông không ai chào ai
Luộc + Nướng + Mỡ chài + Lòng dồi + Rựa mận + Lẫu + Xáo măng
Kính mời.

Nơi tỏ bày cạn kiệt
Những con mắt kề ngang ly rượu
Ném cái nhìn lên mái thấp
Những gương mặt cháy nám
Cạn một ngày phần phật lên men
Sằng sặc
Liếm mép bụi bờ
Hằng hặc
Cười nhe răng thú
Ngấu nghiến giờ hiển lộng
Đăm đăm.

Quán thấp
Tôi góc tối
Cầm lá mơ
Bàn tay mù
Sờ ảo ảnh…

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.