Lời người hát rong

Posted: 07/08/2012 in Âm Nhạc, Bằng Giang, Tâm Thư, Thy Lệ Trang, Thơ

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc: Bằng Giang
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.