Mắt chiều

Posted: 11/08/2012 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Luân Hoán, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Luân Hoán
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng HiếuKim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.