Thư gửi tháng mười

Posted: 12/08/2012 in Thơ, Trần Phương Kỳ

Trần Phương Kỳ


Amoureux Marguerites – Marc Chagall

ngón tay em dài tựa một mùa trăng
đan dệt những giấc mơ sao
trên
bầu ngực biếc
gió đêm đùa trên sông
thổi
đôi lứa Chagall
vào
giấc
ngủ

vầng trăng non
vườn khuya
tiếng gà sớm
hoa dại toả hương
tiếng nước đằm thắm
đỉnh trời
một vì sao
sáng
xưa
sau

trôi xa nhất về nơi có thể
là một ngày mưa chim trú
giòng sông
cỏ dại
vài bông tím
tiếng đò vọng đêm
đưa hồn thơ
về
chân trời
tưởng

Trần Phương Kỳ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.