Lý ngược dòng

Posted: 13/08/2012 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Phan Ni Tấn, Thùy Dương, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Huỳnh Tâm Hoài
Tiếng hát: Thùy Dương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.