Về ngang Đại Ngãi một chiều say

Posted: 21/08/2012 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử tâm

chiều xuống sông dài mây nước chậm
bắt mâm khô rượu đợi qua chiều
núi Sam núi Sập về Đại Ngãi
ghe có bến bờ ta ghé đâu

chiều thấp sông đầy mây nước thở
hình như ta say sao Hôm lên
Cữu Long chín ngã xuôi về biển
một ngã về nhau em nhớ quên

nằm ghe sóng vỗ hồn đưa võng
đời sông chia ngã bay ngã ba
vẫn muốn biết dù trong mộng mị
hình như ngày xưa em yêu ta

hình như ta thấy ta đã chết
lang thang hồn phách mấy mộ phần
hình như ta thấy em trở lại
trường xưa tóc trắng áo sương tan.

Thương Tử tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.