Mắt môi tứ đại phong nhiêu

Posted: 27/08/2012 in Thơ, Võ Thạnh Văn

Võ Thạnh Văn

Vì đâu duyên hợp duyên tan
Mây đen chứa nước – Mây vàng ngậm sương
Vì đâu ráng tía man mường
Bởi chưng băng tuyết vô thường vẫn rơi

Tấm thân tứ đại tuyệt vời
Mi vồng thác trút – Mày ngời mây sa
Lầu ngực đá – Tháp cổ ngà
Mắt trôi thu rụng – Tóc là sương buông

Thịt da tứ đại nực cuồng
Tay khung nhật nguyệt – Chân lồng biển khơi
Ngón thon nà nuột tuyệt vời
Móng rêu cong vút nối trời tuyết đông

Gót son diệu pháp phiêu bồng
Môi trào phún xuất – Miệng nồng diệm sơn
Tóc bay vai ngọc mây vờn
Ửng phơi hồng thạch phân vân cội nguồn

Đôi tay sen búp nhụy hồng
Chải bung liễu lục – Chuốt lồng mây xanh
Đêm gầy phong lạp mong manh
Đếm duyên tan hợp – Kết vành hợp tan

Võ Thạnh Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.