Ngày mai em đi

Posted: 02/09/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Phan Nhật Nam, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc


Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.