Mai về

Posted: 06/09/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Mai về rủ gió chơi diều
Bờ đê cỏ mượt nắng chiều vàng phơi
Tuổi thơ quên trả lại đời
Câu thơ thao thức thay lời phân bua.

Mai về rủ nắng tìm mưa
Tưới xanh cội sứ bên chùa trổ hoa
Câu kinh tiếng mõ giao hòa
Một lời sám hối như là đã tu.

Mai về rủ Hạ sang Thu
Áo em khoác nhẹ sương mù hai vai
Cô đơn đi giữa trần ai
Linh hồn chớp bể – Hình hài tro than.

Mai về rủ đá luyện vàng
Ðể mây mưa khỏi phũ phàng tình duyên
Dù cho ván đã đóng thuyền
Không neo – lỡ để lời nguyền bèo mây.

Mai về rủ đó qua đây
Cuộc chơi gầy lại những ngày con xuân
Trăng tròn trăng khuyết hoàn luân
Ảo sinh một kiếp phù vân qua thềm.

Mai về rủ nhớ tìm em
Biết đâu tăm cá bóng chim nơi nào
Dòng đời đất rộng trời cao
Thơ ta quốc gọi bờ ao đêm hè.

Phan Đắc Lữ
Tàn thu 2005
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.