Tranh nghệ thuật của họa sĩ Vũ Thái Hòa

Posted: 16/09/2012 in Hội Họa, Vũ Thái Hòa

 
Vũ Thái Hòa [Tiểu sử]
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.