Archive for the ‘Vũ Thái Hòa’ Category

Vũ Thái Hòa

piano_rouge-vu_thai_hoa
Piano rouge
Vũ Thái Hòa

Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa; Tiếng hát: Thái Thanh

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link


 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Vũ Thái Hòa [Tiểu sử]
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Vũ Thái Hòa [Tiểu sử]
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 

Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: Jean Paul Vu
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

 
Vũ Thái Hòa [Tiểu sử]
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Trường Sa giới thiệu