Tranh khỏa thân (1) của họa sĩ Vũ Thái Hòa

Posted: 05/10/2012 in Hội Họa, Vũ Thái Hòa

 
Vũ Thái Hòa [Tiểu sử]
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.