Thu qua lặng lẽ nỗi buồn

Posted: 08/11/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Vũ Thái Hòa


 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

Đã đóng bình luận.