Bài tình cho Paris

Posted: 06/09/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Vũ Thái Hòa

 
Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Trường Sa giới thiệu

Đã đóng bình luận.