Trọn kiếp yêu nhau

Posted: 19/03/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Thơ, Trịnh Tây Ninh, Vũ Thái Hòa


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.