Nắng hanh vàng

Posted: 10/05/2013 in Âm Nhạc, Thái Thanh, Vũ Thái Hòa

Vũ Thái Hòa

piano_rouge-vu_thai_hoa
Piano rouge
Vũ Thái Hòa

Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa; Tiếng hát: Thái Thanh

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.