Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_e_ap

Thơ: Vũ Thị Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Fa Thăng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.