Archive for the ‘Fa Thăng’ Category


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng [Bản ký âm]
Thơ: Trần Vấn Lệ
Tiếng hát: Fa Thăng
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_e_ap

Thơ: Vũ Thị Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Fa Thăng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Cao Bá Hưng
Tiếng hát: Fa Thăng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link