Chia tay với núi | Về lại đồng bằng | Tiếng ve sầu

Posted: 02/10/2012 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc thành Hoa

Chia tay với núi

Sáng nay người thức dậy rồi
Núi còn ngái ngủ giữa trời mờ sương
Rồi mai trong cõi vô thường
Giữa người với núi biết còn gặp nhau
Sáng nay trời lạnh mưa mau
Hình như núi cũng bạc màu sáng nay

4-9-2012

 

Về lại đồng bằng

Giờ không còn biển ru tôi
Vẫn nghe tiếng sóng bồi hồi thiết tha
Tưởng như núi mọc quanh nhà
Ngờ đâu núi biếc lại là cây xanh
Trở về sóng lúa reo quanh
Lại ru tôi với âm thanh ngọt ngào

 

Tiếng ve sầu

Giã từ núi thẳm người về
Còn mang theo những tiếng ve trong đầu
Tiếng ve chìm tận hang sâu
Bên trong như chứa cả bầu trời riêng
Lâu rồi tưởng đã dần quen
Tiếng ve đã tắt tiếng chim đã ngừng
Bỗng dưng nhớ núi quá chừng
Tiếng ve lại chuốt nên từng cây kim

Hạc thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.