Mai Đằng

Nhạc: Mai Đằng; Thơ: Nguyễn Chí Thiện; Hòa âm: Lam Quân; Tiếng hát: Hương Giang

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: trinhnu.net

Đã đóng bình luận.