Hạnh phúc của anh

Posted: 06/10/2012 in Âm Nhạc, Cao Ngọc Dung, Thùy An, Thy Lệ Trang, Thơ

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc, hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Thùy An
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.