Tình thu vàng phai

Posted: 10/10/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình

 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Trường Sa giới thiệu và chuyển YouTube link

Đã đóng bình luận.