Absence / Vắng | Piano / Dương cầm

Posted: 10/10/2012 in Ngu Yên, Pablo Neruda, Thơ

Pablo Neruda
Ngu Yên chuyển ngữ


Pablo Neruda (1904-1973)

Absence

I have scarcely left you
When you go in me, crystalline,
Or trembling,
Or uneasy, wounded by me
Or overwhelmed with love, as
when your eyes
Close upon the gift of life
That without cease I give you.

My love,
We have found each other
Thirsty and we have
Drunk up all the water and the
Blood,
We found each other
Hungry
And we bit each other
As fire bites,
Leaving wounds in us.

But wait for me,
Keep for me your sweetness.
I will give you too
A rose.

Vắng

anh vừa xa mất tình em /
Khi em chiếm ngự, nỗi niềm pha lê /
Là  run rẩy
Là ủ ê, / vì anh thương tích
là  mê đắm tình, / khi
em nhắm mắt
phù sinh /
tặng em không ngớt quà tình nghĩa sâu.

Em yêu,
Tìm đã được nhau /
Khát khao
uống cạn nước
sầu máu tươi /
Tìm nhau
đói
cắn vào người /
Dấu răng sốt lửa
hằn đời vết thương. /

Chờ anh
giữ mật hương đường
Cho anh gửi tặng
bông hường tình yêu.

Nguồn: http://www.poemhunter.com/pablo-neruda/poems/

 

Piano

Midway in the concert,
the piano grew pensive
ignored in its grave digger’s frock coat
but later it opened its mouth
-the jaws of leviathan
the pianist then entered his piano
and deployed like a crow;
something happened, like a silvery
downfall
of pebbles
or a hand
in a pond
unobserved:
a trickle of sweetness
like rain
on the smooth of bell,
light fell
through the padlocks and bolts of a house
to the depths,
as emerald crossed the abysses,
the sea gave its sound
the night
and the dews
and the meadows,
the steepest ascents of the thunderbolt,
the symmetrical rose sang aloud
and quietness circled the milk of the morning.

So melody grew
in a dying piano
the naiad’s
investiture
rose on the catafalque
from a margin of teeth
piano. pianist
and concerto plunged downward, oblivious,
till all was sonority,
torrential beginnnings
consummate gradation, a bell tower’s clarities,

Then the man in the tree
of his music came back to us
He came down like
a blundering crow on its course
or a lunatic dandy;

the whale-mouth close up
and the man walked away
to a silence

Dương Cầm

Giữa khi hòa nhạc,
dương cầm // buồn buồn trổi dậy trầm ngâm
lặng lờ // áo quan khuôn khổ hửng hờ //
rồi nâng cánh miệng
thấy ngờ quái thai //
Bấy giờ nhạc sĩ múa tay //
như con quạ khởi âm say mượt mà //
điều gì bỡ ngỡ xảy ra //
như thác đổ xuống
ngọc ngà long lanh //
hay là tay
nhúng ao xanh //
không ngờ:
như giọt tinh anh ngọt ngào //
mưa
trên chuông trợt thì thào //
như xuyên qua cửa
nắng vào nhà
sâu //
như ngọc xuống vực âm giao //
như biển tặng tiếng sóng gào
như đêm //
và giọt sương đêm //
và đồng cỏ
sét lênh đênh ngòng ngèo //
đối âm hoa hát Hồng reo //
rồi im lặng trả lại theo sớm ngày //

Rồi âm điệu nở tràn đầy //
rồi dần dần lịm chết dây dương cầm //
phong quan
thần thủy
hiện thân // tự quan tài bệ
đến đàn phím rung //
dương cầm, nhạc sĩ
hòa chung // đắm chìm quên lãng
lạ lùng âm vang //
khởi đầu cuồn cuộn
gia tăng // tuyệt vời như tiếng chuông ngân
trong lành //

Rồi nhạc sĩ tự nhạc cành //
trở về
đậu xuống
hóa thành quạ đen // ngẩn ngơ dòng nhạc
mông mênh // như người mất trí tuyệt nhiên tài tình //
rồi khi nhạc khép tiếng kình // ngư âm
nhạc sĩ quay mình bước nhanh //
trả im lặng lại vô thanh //

Five decades: Poems 1925-1970. Pablo Neruda. Bản tiếng Anh: Ben Belitt.
1974 Grove Press xuất bản. 841 Broadway, NewYork, NY 10003.

Pablo Neruda
Ngu Yên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi


Pablo Neruda tên thật là Neftali Ricardo Reyes Bassoalto
Sinh 12 tháng 7 năm 1904 tại Parral, Chí lợi.
Qua đời 23 tháng 9 năm 1973

Lãnh giải Nobel văn chương 1971
Nhà văn Gabriel Garcia Márque gọi ông là thi sĩ lớn nhất của thế kỷ 20.
Xem Wikipedia về chi tiết tiểu sử và tác phẩm

Đã đóng bình luận.