Thuyền hai bến

Posted: 25/10/2012 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Phạm Khánh Ngọc


Bản ký âm PDF

Nhạc và lời: Mai Phạm
Hòa âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Phạm Khánh NgọcMai Phạm (Giọng bè)
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.