Lòng tôi xin đừng xé

Posted: 31/10/2012 in Âm Nhạc, Hà Việt Hùng, Quốc Duy

Hà Việt Hùng

Nhạc: Hà Việt Hùng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quốc Duy

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.