Mình lại đăng khoa

Posted: 07/11/2012 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Duy Khiêm Ngọc Diễm

bốn nô-văm hai ngàn mười hai này con đi lấy vợ
lòng bố mẹ vui mở hội tết trùng dương
ừ nhỉ cao trào 40 mươi năm trước đã lên vai cụ
40 con bây giờ nom hãy còn tơ
mừng con níu áo người thương đúng lúc kịp thời
ôi gậy như ý nhiệm mầu đã lần dò ra đường sáng
mặt ngọc ngời men tơ đẹp diễm kiều

Hãy

đừng uống thuốc trợ tim
hãy để cho tim đập nhịp tưng bừng
rộn ràng swing giựt shộp huy hoàng
mùi mẫn slow ôm rumba tình tứ
đẹp đôi cuộc khiêu vũ trần gian
mừng vui ngợp ngời ước thệ

hãy để tay tìm tay
và ngón lần theo ngón
móc ngoặc ngoéo. ngoéo đời đời
hãy nóng bỏng than hồng lồng ấp
nỏ sợ chi hàn đông rập rình
hãy nước réo sôi
tình đầy

túc trực
cái lưng mòn một góc
tự buồng thiếu hơi người
bây giờ gối có cặp
và giường nằm có đôi

41 năm trước

[bố viết cho mẹ giờ tặng DKND]

nhà anh có mình anh. là 1
có em về. góp 1 thành 2
người hai phương nuôi 1 ước mơ dài
chung vốn liếng. góp nợ duyên làm 1
anh 1 trái tim và em cũng 1
1 hay 2 thì máu vẫn chung dòng
nước trên nguồn ra biển vẫn là sông
em hẹn nhé. tình trào dâng nước biếc . . .

Hoàng Xuân Sơn
6 novembre 2012

Đã đóng bình luận.