Uống rượu một mình | Mai sau | Cầu nguyện | Dại, khôn

Posted: 19/11/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Uống rượu một mình

Rượu ngon – ngửa cổ uống chơi
bạn hiền chẳng có một người quanh ta.
Tứ bề vắng lặng. Thì ra
lời kinh đã bặt từ xa xưa nào.

 

Mai sau

Em đi qua đó vội vàng
chừ kinh thành loạn bàng hoàng trong anh.
Bao nhiêu tội lỗi, cũng đành
bây giờ trễ nãi, khởi hành mai sau.

 

Cầu nguyện

Cao tay với được nỗi buồn
trái tim thánh thiện ru hồn ngủ yên
lời kinh từ đó triền miên
tình yêu từ đó say mềm ước mơ.

 

Dại, khôn

Ta dại – rong chơi một chuyến
người khôn – gom nhặt của đời
trước sau, gặp nhau mừng rỡ
mắt nhìn, nói chẳng ra lời.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.