Em có về Kinh Bắc

Posted: 28/11/2012 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi

Em có về Kinh Bắc

Tặng : Hải Anh

Em có về Kinh Bắc
thả thuyền dòng Tiêu Tương
Ngàn xưa hương Cổ Pháp
Cất cánh Rồng Thăng Long…  
Em có về Kinh Bắc
đi võng cáng đòn tre
theo ngựa anh về Phủ
rước Bảng vàng Trạng Nguyên.
Em có về Kinh Bắc
đi trẩy hội giao duyên
đứng trên cầu Quan họ
hát đến hẹn lại lên.
Em có về Kinh Bắc
cùng tắm nước sông Thương
Vang danh trai Yên Thế
Gái Nội Duệ, Cầu Lim.
Em có về Kinh Bắc
lơ thơ nước sông Cầu
qua bến đò Như nguyệt
tình ta xanh ngàn dâu.
Mai ta đi hội Dâu
Chùa khói hương nghi ngút
Kính viếng Kinh Dương Vương
Lễ dâng thầy Sĩ Nhiếp.
ÔI sông Đuống thân thương
bao phem chôn xác giặc
Trai Đình Bảng vung gươm
thẳng dong lên Ải Bắc…
Ơi quê hương Kinh Bắc
Ngàn đời đẹp như thơ
Em đi xa xứ Bắc
Hội xuân…anh vẫn chờ…

Quê, xuân 2012

Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.