Em bồ đề Quảng Trị

Posted: 30/11/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch
Viết cho một người bạn

Trường học trong chùa
Chùa nằm ven sông
Em má hồng
Da như chiếc hột gà mới lột.

Ta áo nâu đầu trọc
Tụng lời kinh gió lước Thạch Giang
Hoa Nhan-Biều ngào ngạt đưa hương sang
Em cười tỏa thơm chánh điện!

Bốn mươi năm ta làm người hoàn tục
Tìm em khắp chốn nhân gian
Gặp lại em giữa buổi đông tàn.

Em áo nâu đầu trọc
Ngồi trong chùa gõ mõ tụng kinh ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.