Vẫy tay chào em

Posted: 30/11/2012 in Âm Nhạc, Minh Bò, Thơ, Trang Cốc Chủ

Trang Cốc Chủ

Phổ nhạc và hát: Minh Bò; Đàn guitar: Trần Đình Phước

Vẫy tay chào em
Với tất cả lòng yêu thương, ở trong anh
Ngày mai với bầu trời xanh
Mộng ước xanh
Ta mong em, cánh chim nhỏ bé
Được bay lượn
Quanh bầu trời
Mong đừng giông tố phủ phàng
Đừng nhân gian xua đuổi

Ta trao về em, với niềm tin mãnh liệt
Với tình người bao la
Với một chút xót xa
Gởi em đem
Yêu thương gieo cho hoa nhân loại
Với nụ hồng
Là hạnh phúc thanh cao
Với chim trời
Là khoảng đời vươn cao

Vẫy tay chào em

Đã đi xa
Và đã bay xa
Thật xa

Trang Cốc Chủ
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.