Thở hắt trong lòng

Posted: 03/12/2012 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

The Poet-Egon_Schiele
The poet – Egon Schiele

những cái hạn cứ đến như quân cờ dàn trận thí
qua sông qua sông
không có lấy một sợi thừng ngay thẳng
chỉ tuyền điên rồ những mắt xích
người nín thở đợi thời cơ ập tới
cho tai họa lên ngôi đằng
và kẻ mạt vận biết truy lùng tên tuổi
chính hắn.
phải quấy ở đâu sao tai ương cứ ập lên đầu
vòi vọi núi tuyết
dọi xuống mặt hồ xao muôn trùng gợn sóng
đời vui sao mãi lênh đênh
chiếc phao ơi. ồ một con thuyền
một vòng tay ấm vô cùng hạn hẹp
bạn hỡi muôn phương
ta nhớ
và thương người

Hoàng Xuân Sơn
9 nov.2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.