Thất thập lãng du

Posted: 10/12/2012 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

lone_traveler

Trăng tàn nằm nghỉ ở chân trời
Tia nắng đầu ngày đã rớt rơi
Lẫn lộn Thu Đông thì lở dở
Nhập nhoà giờ khắc lại đầy vơi
Giờ Tây, giờ Việt chi cần sửa
Đông khách, Xuân mình khéo ghẹo chơi
Xốc áo cài khuy cho đỡ lạnh
Thả hồn du lãng rách mồng tơi

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.