Trường ca Trọng Thủy – Mỵ Châu

Posted: 14/12/2012 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Nguyễn Thu Hà, Thái Hòa, Thơ, V&V, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu 
Nhạc: Vĩnh Điện
Truyện thơ: Nguyễn Thu Hà
Hợp ca: Kim Khánh, Đăng Hiếu, Thái HòaV&V
Hòa âm: Kiên Thanh


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và YouTube link

Đã đóng bình luận.