Độc ẩm cuối năm

Posted: 20/12/2012 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

a_portrait_of_blue_tuna-kari_sagal_allgire
A Portrait of Blue Tuna – Kari Sagal Allgire

Cuối năm rót chung tình chung tội
Tôi ngồi độc ẩm với bóng tôi
Đâu có ai về mà chờ đợi
Cụng ly khua vỡ một góc trời.

Uống cho quằn quại đêm cùng tận
Đời còn mấy bận được thấy nhau?
Rót đầy thêm nữa chung vô lượng
Dạ tửu quang bôi dục kiến sầu!

Dằn ly dộng hồn khuya khoắt dậy
Thấy trong bọt rượu có linh hồn
Tôi hớp cạn cùng em cuối chạp
Thả buồn trôi dạt mộng mênh mông.

Mà cả đời em là ngọn sóng
Vỗ đắm thuyền tôi giữa vô ngàn
Chung rượu lăn vào đêm linh láng
Chỗ có lần em đã bước ngang…

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.