Xưa-nay-Nôel

Posted: 21/12/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

ben_trong_giao_duong

Nôel xưa đi nhà thờ
Trời mưa bụi hóa hoa mơ quanh dù
Dìu em nhạc thánh êm ru
Hồn anh theo bước lãng du êm đềm
Đêm vàng một tối Nôel
Tim vàng gởi trọn cho em, ý Trời
Nửa đêm khi Chúa vào đời
Cầm tay ước nguyện nói lời sắt son
Bao nhiêu hẹn nước thề non
Gởi trong tay Chúa cho tròn đắm say
Đưa em về trong đêm nay
Đèn hoa đón Chúa kết dài phố khuya
Đường nầy sáng gối đường kia
Vòng tay ấm áp sẽ chia hương tình.

Nôel nay đến nhà thờ
Mưa sao lạnh quá như tơ quanh dù
Nỗi sầu của cả thiên thu
Anh lang thang những bước mù trong đêm
Tim buồn một tối Nôel
Một mình anh với tình em, rã rời
Nửa đêm khi Chúa vào đời
Chuông rền vọng nhắc những lời sắt son
Tình xưa lỗi nước thề non
Vụt xa tay Chúa nên tròn đắng cay
Giáo đường ngồi trọn đêm nay
Đèn soi ghế lặng xếp dài về khuya
Chừ em chắc ở trời kia
Vòng tay ai đó sẻ chia hương tình ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.