Thống khổ

Posted: 24/12/2012 in Âm Nhạc, Hương Giang, Quách Vĩnh Thiện, Thèrèse Nguyễn, Thơ


 
Thơ: Thèrèse Nguyễn
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.