Thơ lặng

Posted: 29/12/2012 in NP phan, Thơ

NP phan

empty_night

1.
định hướng một lằn tên
tên lao về đích
định hướng một giấc mơ
tôi có được giấc mơ định hướng

2.
không đả đảo
cũng chẳng hoan hô
dù một mùa thu võ vàng
hay một mùa xuân rực đỏ
thầm thì
một mầm cây
hát khúc nhân sinh

3.
bằng vũ điệu cuồng ngôn xảo biện
họ đã giết chết một nhà thơ
được cả tôi và em
đồng tình
ủng hộ

4.
rút kinh nghiệm sâu sắc
tôi hì hục tái cấu trúc cuộc tình
cố nâng nó lên
một tầm cao mới

5.
đã có lần
hắn lẻn vào giấc ngủ của tôi
đánh cắp cơn mộng hoang đường
đem ra giữa chợ đời
rao bán

6.
mở mắt nhìn đêm – rỗng – ruột
bỗng
một giọt cuồng say
lăn xuống đời hạnh ngộ
xanh xao

NP phan
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.