Thơ viết trên cầu Thạch Hãn

Posted: 30/12/2012 in Chu Trầm Nguyên Minh, Thơ

Chu Trầm Nguyên Minh
Tặng anh Dương Kiền

cau_thach_han

Về đây, thương đất, thương trời
Thương mây cuối dốc, thương đồi xa xa
Thương từng ngọn cỏ, cây hoa
Thương vuông cát trắng đã pha máu hồng

Về đây, thương cả ba sông
Sông Chia, sông Hận, sông dòng Nghĩa Trang[1]
Không mồ, nên kiếp chưa tan
Hồn soi bóng nươc, lang thang mây trời

Đò xuôi, xin nhẹ, đò ơi[2]
Đấy sông còn đó bạn tôi đang nằm

Về đây, trời lạnh căm căm
Thương em, thương mẹ tháng năm quê nghèo
Giã từ còn mãi trông theo
Lệ nhòa gởi lại, lưng dèo anh qua./.

Chu Trầm Nguyên Minh
Quảng Trị 12/10/2012
Nguồn: Tác giả gửi

[1] Sông Chia: sông Bến Hải, sông Hận: sông Mỹ Chánh, sông Nghĩa Trang: sông Thạch Hãn
[2] Ý thơ Lê Bá Dương

Đã đóng bình luận.