Vì sao tôi ở lại

Posted: 03/01/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An

Châu Đình An

man_sitting_alone

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.