Quê hương tôi!

Posted: 03/01/2013 in Lê Hoàng, Thơ

Lê Hoàng

quang_tri

Mỗi lần Đông đến
Ở xứ người
Tôi lại nhớ về xa xôi
Quê huong tôi vời vợi
Mưa nắng có bốn mùa.
Quảng Trị ở trong tôi
Bao ngày trên xứ lạ
Tôi vẫn nhớ không thôi.

Quảng Trị, quê hương tôi
Ngậm ngùi trong gió thổi
Trong nông nổi thương đau
Qua mùa hè đỏ lữa
Súng đạn nổ rầm trời
Tang thương từ dạo đó.
Muà Đông nay đang tới
Cái lạnh cùng lá rơi
Cành cây trơ trọi đứng
Chơi vơi qua tháng ngày.
Khi tôi về Quảng Trị
Tìm lại kỷ niệm xưa
Bạn bè dăm ba đưá
Chẵng còn đứa nào đâu ?
Ra đi từ dạo đó
Quảng Trị biến thành đống tro
Bây giờ quê hương đó
Tôi nhìn vẫn co ro
Trong cái nghèo khổ
Ôi ! Sao không được ấm no ?
La Vang vẫn hồi chuông đổ!
Nhưng vắng bóng em qua.
Chuông chùa nghe trở lại
Sao không nghe tiếng Nam mô ?.

Ôi ! Quê hương Quảng Trị
Luôn luôn vẫn trong tôi.

Lê Hoàng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.