Archive for the ‘Lê Hoàng’ Category

Lê Hoàng

thieu_nu_ben_ho

Thơ: Hạ Trắng; Nhạc: Lê Hoàng; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Chiều cuối năm

Posted: 22/01/2013 in Lê Hoàng, Thu Vân

Lê HoàngThu Vân

Tiếng hát: Thu Vân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Quê hương tôi!

Posted: 03/01/2013 in Lê Hoàng, Thơ

Lê Hoàng

quang_tri

Mỗi lần Đông đến
Ở xứ người
Tôi lại nhớ về xa xôi
Quê huong tôi vời vợi
Mưa nắng có bốn mùa.
Quảng Trị ở trong tôi
Bao ngày trên xứ lạ
Tôi vẫn nhớ không thôi.
(more…)

Lê Hoàng

Thơ: Anh Vi; Nhạc: Lê Hoàng; Hòa âm: Lý Dũng, Văn Thành; Tiếng hát: Lý Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Thy Lệ Trang; Hòa âm: Lý Dũng; Tiếng hát: Ngọc ThanhNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Thy lệ Trang; Hòa âm: Lý Dũng; Tiếng hát: Hoàng Hải


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc: Lê Hoàng
Thơ: Thy Lệ Trang
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc và lời: Lê Hoàng; Tiếng hát: Văn Thành
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Nguyên Sa; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Châu Thạch; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.