Archive for the ‘Văn Thành’ Category

Nhạc và lời: Lê Hoàng; Tiếng hát: Văn Thành
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Nguyên Sa; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Châu Thạch; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.