Kỷ niệm buồn

Posted: 26/05/2012 in Âm Nhạc, Châu Thạch, Lê Hoàng, Thơ, Văn Thành

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Châu Thạch; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.