Tương tư

Posted: 06/06/2012 in Âm Nhạc, Lê Hoàng, Nguyên Sa, Thơ, Văn Thành

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Nguyên Sa; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.